Zachowek

Czym jest zachowek? Zachowek jest formą zabezpieczenia interesów osób najbliższych spadkodawcy przed skutkami dokonanych przez niego rozporządzeń majątkowych czy to w formie testamentu czy wcześniejszych darowizn. Jeżeli spadkobiercy nie otrzymali od spadkodawcy za jego życia darowizn, które w całości pokryłyby zachowek, jak również zostali pominięci w testamencie, wówczas przysługuje im roszczenie o zachowek lub jego […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 06-02-2022
0 komentarze

Dział spadku

            Dział spadku to kolejny krok w stronę załatwienia wszystkich formalności związanych z nabyciem spadku, o czym wspominałem już we wpisie dotyczącym nabycia spadku. Dział spadku polega na faktycznym podziale składników masy spadkowej pomiędzy spadkobiercami lub spieniężenie poszczególnych rzeczy i podział uzyskanych pieniędzy.             Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (ewentualnie akt poświadczenia dziedziczenia) [...]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 27-06-2020
0 komentarze

Nabycie spadku (stwierdzenie nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)

Nabycie spadku przez spadkobierców następuje z mocy prawa z chwilą śmierci spadkodawcy. Stwierdzenie nabycia spadku to instytucja, która pozwala spadkobiercy na wykazanie się swoim prawem do spadku po konkretnej osobie. Aby udokumentować nabycie spadku wobec osób trzecich musimy legitymować się dokumentem w postaci: sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. Akta […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 28-01-2018
0 komentarze

Testament

Testament: Terminem „testament” możemy określić zarówno dokument, w którym zawarte są rozrządzenia testatora (spadkodawcy), jak również jednostronna czynność prawna na wypadek śmierci. Testament jest jedyną czynnością prawną, którą można rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy, w związku z czym wykluczone są testamenty wspólne, które są bezwzględnie nieważne. Spadkodawca może […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 17-03-2017
0 komentarze

Spadek (dziedziczenie)

SPADEK (dziedziczenie) W prawie spadkowym osoba zmarła nazywana jest spadkodawcą, jej następcy prawni na wypadek śmierci to spadkobiercy, z kolei spadek to ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego. Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku i z tym momentem, z mocy prawa, nabywany jest spadek przez spadkobierców. Według stanu rzeczy istniejącego w tej chwili określa się […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 07-05-2016
0 komentarze