Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości polega na jej podziale, likwidując pomiędzy współwłaścicielami stosunki prawne wynikające ze współwłasności. W sytuacji gdy sprawa dotyczy nieruchomości, której nie daje się podzielić, wówczas może być ona przyznana jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. Współwłaściciele mogą dokonać zniesienia współwłasności w dwóch trybach: – umownym, wówczas konieczna jest pełna zgoda współwłaścicieli, co […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 11-08-2022
0 komentarze

Umowa zawarta na odległość

Umowa zawarta na odległość (jak odzyskać pieniądze od nieuczciwego sprzedawcy): Najczęściej pojawiające się problemy przy zawieraniu umów na odległość (np. poprzez Allegro) to brak wysyłki zamówionego i opłaconego towaru, jak również wysyłka towaru niezgodnego z opisem. Pierwszym krokiem w odzyskaniu zapłaconych pieniędzy jest forma polubownego zakończenia sprawy i kontakt ze sprzedawcą. Jeżeli sprzedawca uznaje nasze […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 19-09-2016
2 komentarze

Roszczenie windykacyjne (ochrona własności)

               Roszczenie windykacyjne służy ochronie własności w razie naruszenia prawa właściciela do władania daną rzeczą. Roszczenie windykacyjne określane jest też jako roszczenie „nieposiadającego właściciela” przeciwko „posiadającemu niewłaścicielowi”. Trzeba jednak zaznaczyć, że roszczenie to nie przysługuje właścicielowi, jeżeli osoba, która jego rzeczą faktycznie włada, ma uprawnienie do władania rzeczą. W takiej sytuacji znajduje się np. dzierżawca […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 09-08-2016
0 komentarze

Zasiedzenie (nieruchomości, ruchomości)

Zasiedzenie (nieruchomości, ruchomości) Posiadacz nieruchomości (budynkowej, gruntowej, lokalowej) niebędący jej właścicielem nabywa własność (zasiedzenie), jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze, wtedy nabywa własności po upływie trzydziestu lat. Z kolei posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 08-06-2016
0 komentarze