Kredyty frankowe. Czy to właściwy moment na kierowanie sprawy na drogę sądową?

Kredyty frankowe (indeksowane i denominowane) były swojego czasu jednymi z najbardziej popularnych kredytów na polskim rynku finansowym. Wielu konsumentom oferowano ten produkt jako obarczony niskim ryzykiem finansowym, pod każdym względem stabilny i bezpieczny, a niektórym jako jedyną możliwość uzyskania w ogóle kredytu na cele mieszkaniowe. Przez długi okres, zapewnienie o stabilności i niskim ryzyku finansowym […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 23-11-2022
0 komentarze

Rękojmia

Rękojmia jest to odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne sprzedanej rzeczy. Jest to obok gwarancji jedna z dwóch możliwości reklamowania niezgodnej z umową rzeczy. Wada fizyczna Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową: jeżeli nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 05-02-2021
0 komentarze

Polisolokaty – odzyskanie zatrzymanego kapitału

Popularnym sposobem lokowania oszczędności były tzw. polisolokaty. Instrumenty te, oprócz ubezpieczenia, na ogół obiecywały też, wyższe niż lokaty bankowe, zyski. Umowy były zawierana na kilkanaście, lub nawet kilkadziesiąt lat. Niestety lokowane pieniądze często nie przynosiły oczekiwanego zysku, a czasami przynosiły straty, co skłaniało posiadacza takiego instrumentu do rozwiązania umowy, czyli do wycofania swoich pieniędzy. Takie […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 22-11-2019
0 komentarze

Najem okazjonalny – na czym polega, czy jest opłacalny?

Najem okazjonalny jest rodzajem najmu lokalu mieszkalnego, który gwarantuje szczególne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości, a w szczególności skuteczniejszą ochronę ich własności. Skorzystać z tej formy najmu mogą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. W celu skutecznego zawarcia umowy najmu okazjonalnego, umowa właściciela z najemcą, oprócz standardowych zapisów, musi zawierać: oświadczenie najemcy w […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 18-10-2019
0 komentarze