Polisolokaty – odzyskanie zatrzymanego kapitału

Popularnym sposobem lokowania oszczędności były tzw. polisolokaty. Instrumenty te, oprócz ubezpieczenia, na ogół obiecywały też, wyższe niż lokaty bankowe, zyski. Umowy były zawierana na kilkanaście, lub nawet kilkadziesiąt lat. Niestety lokowane pieniądze często nie przynosiły oczekiwanego zysku, a czasami przynosiły straty, co skłaniało posiadacza takiego instrumentu do rozwiązania umowy, czyli do wycofania swoich pieniędzy. Takie […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 22-11-2019
0 komentarze

Najem okazjonalny – na czym polega, czy jest opłacalny?

Najem okazjonalny jest rodzajem najmu lokalu mieszkalnego, który gwarantuje szczególne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości, a w szczególności skuteczniejszą ochronę ich własności. Skorzystać z tej formy najmu mogą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. W celu skutecznego zawarcia umowy najmu okazjonalnego, umowa właściciela z najemcą, oprócz standardowych zapisów, musi zawierać: oświadczenie najemcy w […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 18-10-2019
0 komentarze