Zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny

Zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny: Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę spowodowaną wypadkiem komunikacyjnym, przysługuje w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Naprawienie szkody w tym przypadku obejmuje również wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, a w szczególności koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu, jak również […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 22-10-2016
2 komentarze