Podział majątku po rozwodzie (nierówne udziały, zwrot nakładów i wydatków)

         Co do zasady po uzyskaniu prawomocnego wyroku rozwodowego zachodzi konieczność dokonania podziału majątku wspólnego małżonków. Jest to naturalna konsekwencja rozpadu pożycia małżeńskiego. Można pokusić się o stwierdzenie, że w przypadku konfliktu między małżonkami im większy majątek tym większe problemy w jego podziale. Podział majątku wspólnego polega na tym, aby konkretne elementy majątkowe zostały własnością […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 23-03-2016
0 komentarze