Odszkodowanie (koszty leczenia i rehabilitacji)

Odszkodowanie w zakresie kosztów leczenia i rehabilitacji                  Stosownie do treści art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała (np. rany, pozbawienie części ciała) lub wywołania rozstroju zdrowia (zakłócenie funkcji organizmu) naprawienie szkody obejmuje również wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Obowiązek kompensaty kosztów obejmuje wszelkie koszty wywołane uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 30-01-2016
0 komentarze