Podwyższenie i obniżenie alimentów

Podwyższenie i obniżenie alimentów   Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 1974 r., II CO 9/74 „Powództwo o zmianę przewidziane w art. 138 k.r.o. wchodzi w grę w razie zmiany stosunków. […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 26-10-2015
0 komentarze

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej   Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu Cywilnego Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę Zadośćuczynienie za krzywdę jest dodatkowym roszczeniem, którego można żądać obok odszkodowania, określonego w art. 446 § 3 k.c (odszkodowanie dla najbliższych członków rodziny, jeżeli wskutek śmierci […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 03-10-2015
0 komentarze