Zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny

Zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny: Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę spowodowaną wypadkiem komunikacyjnym, przysługuje w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Naprawienie szkody w tym przypadku obejmuje również wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, a w szczególności koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu, jak również […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 22-10-2016
2 komentarze

Odszkodowanie (koszty leczenia i rehabilitacji)

Odszkodowanie w zakresie kosztów leczenia i rehabilitacji                  Stosownie do treści art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała (np. rany, pozbawienie części ciała) lub wywołania rozstroju zdrowia (zakłócenie funkcji organizmu) naprawienie szkody obejmuje również wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Obowiązek kompensaty kosztów obejmuje wszelkie koszty wywołane uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 30-01-2016
0 komentarze

Zadośćuczynienie za krzywdę

Zadośćuczynienie za krzywdę Zadośćuczynienia pieniężne za krzywdę przysługuje w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, pozbawienia wolności lub skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu. Naprawienie szkody w tych przypadkach obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 26-11-2015
0 komentarze

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej   Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu Cywilnego Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę Zadośćuczynienie za krzywdę jest dodatkowym roszczeniem, którego można żądać obok odszkodowania, określonego w art. 446 § 3 k.c (odszkodowanie dla najbliższych członków rodziny, jeżeli wskutek śmierci […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 03-10-2015
0 komentarze