Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości polega na jej podziale, likwidując pomiędzy współwłaścicielami stosunki prawne wynikające ze współwłasności. W sytuacji gdy sprawa dotyczy nieruchomości, której nie daje się podzielić, wówczas może być ona przyznana jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. Współwłaściciele mogą dokonać zniesienia współwłasności w dwóch trybach: – umownym, wówczas konieczna jest pełna zgoda współwłaścicieli, co […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 11-08-2022
0 komentarze