Rozwód

Rozwiązania małżeństwa przez rozwód może żądać każdy z małżonków. Postępowanie rozwodowe prowadzone jest przez sąd okręgowy, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 31-08-2015
0 komentarze

Zwrot kosztów procesu (postępowanie cywilne)

Zgodnie z ogólną zasadą to strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe (obejmują opłaty i wydatki), […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 27-08-2015
0 komentarze

Profil Kancelarii Radcy Prawnego na Facebooku

Szanowni Państwo, zapraszam do śledzenia oficjalnego profilu Kancelarii Radcy Prawnego Łukasza Pasieki na Facebooku. Link do profilu: Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Pasieka

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 25-08-2015
0 komentarze

Witamy,

Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością i nieukrywaną satysfakcją witamy na stronie internetowej Kancelarii Radcy Prawnego Łukasza Pasieki. Można tutaj znaleźć wszelkie niezbędne informacje na temat profilu działania Kancelarii oraz zasad współpracy. Ponadto dajemy możliwość kontaktu poprzez formularz lub live chat, dzięki czemu mogą Państwo uzyskać poradę on-line.

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 18-08-2015
1 komentarze