Mediacje

Mediacja jest jednym ze sposobów polubownego rozwiązywania sporów. Polega na rozmowie stron w obecności osoby neutralnej i bezstronnej, czyli mediatora, który prowadzi postępowanie mediacyjne. Mediacje skracają czas rozwiązania sporu do niezbędnego minimum. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 13-03-2021
0 komentarze