Nabycie spadku (stwierdzenie nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)

Nabycie spadku przez spadkobierców następuje z mocy prawa z chwilą śmierci spadkodawcy. Stwierdzenie nabycia spadku to instytucja, która pozwala spadkobiercy na wykazanie się swoim prawem do spadku po konkretnej osobie. Aby udokumentować nabycie spadku wobec osób trzecich musimy legitymować się dokumentem w postaci: sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. Akta […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 28-01-2018
0 komentarze