Rękojmia

Rękojmia jest to odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne sprzedanej rzeczy. Jest to obok gwarancji jedna z dwóch możliwości reklamowania niezgodnej z umową rzeczy. Wada fizyczna Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową: jeżeli nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 05-02-2021
0 komentarze