FAQ Najczęściej zadawane pytania

Wynagrodzenie Radcy Prawnego

Wynagrodzenie radcy prawnego uzależnione jest od koniecznego nakładu pracy. Wynagrodzenie lub warunki jego naliczania ustalane są zawsze podczas pierwszego spotkania i nie ulegają zmianie w trakcie trwania umowy. Sposoby ustalania wynagrodzenie radcy prawnego można zobaczyć w zakładce  Wynagrodzenie.

Jak przygotować się do spotkania z prawnikiem?

Na umówione spotkanie z prawnikiem należy przygotować wszelką posiadaną dokumentację, która jest związana ze sprawą, w szczególności pisma sądowe i urzędowe oraz dokumenty geodezyjne, odpisy z ksiąg wieczystych, akty stanu cywilnego, umowy, itp.

W jakich godzinach można spotkać się z prawnikiem w Kancelarii?

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Pasieki świadczy usługi w godzinach określonych w zakładce Kontakt, jednakże prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie z prawnikiem. Istnieje możliwość umówienia się w innych godzinach po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Czy poprzez stronę internetową uzyskam poradę prawną online?

Na stronie internetowej Kancelarii Radcy Prawnego Łukasza Pasieki można uzyskać poradę prawną online poprzez Formularz kontaktowy, znajdujący się na podstronie Kontakt.

W celu uzyskania porady prawnej online należy przy pomocy Formularza precyzyjnie sformułować pytanie prawne oraz opisać stan faktyczny. Zadanie pytania jest bezpłatne. W odpowiedzi, w czasie maksymalnie 12 h, zostanie przesłana do Państwa wiadomość e-mail określająca wycenę oraz czas wykonania usługi wraz z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty wynagrodzenia. Cena za uzyskaną poradę prawną online online zależy od specyfiki danej sprawy, przede wszystkim jej złożoności i koniecznego nakładu pracy na jej wykonanie.