Uprawnienia Radcy Prawnego

            Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Tytuł zawodowy „radca prawny” podlega ochronie prawnej. Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki. Jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 11-08-2016
0 komentarze

Roszczenie windykacyjne (ochrona własności)

               Roszczenie windykacyjne służy ochronie własności w razie naruszenia prawa właściciela do władania daną rzeczą. Roszczenie windykacyjne określane jest też jako roszczenie „nieposiadającego właściciela” przeciwko „posiadającemu niewłaścicielowi”. Trzeba jednak zaznaczyć, że roszczenie to nie przysługuje właścicielowi, jeżeli osoba, która jego rzeczą faktycznie włada, ma uprawnienie do władania rzeczą. W takiej sytuacji znajduje się np. dzierżawca […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 09-08-2016
0 komentarze