Zasiedzenie nieruchomości – Czym jest zasiedzenie nieruchomości?

Kategoria: Prawo rzeczowe

Nabycie nieruchomości, najczęściej kojarzy nam się z zakupem nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym, ale i również możemy nabyć nieruchomość w spadku po bliskiej nam osobie lub w darowiźnie. Jednakże, istnieje również możliwość nabycia nieruchomości poprzez jej zasiedzenie.

            Zasiedzieć nieruchomość można, jeśli posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem, nabywa ją w dobrej wierze w przypadku posiadania jej nieprzerwanie przez lat dwadzieścia jako posiadacz samoistny. Wskazać należy, że istnieje również możliwość zasiedzenia nieruchomości w złej wierze, w tym przypadku konieczne jest posiadanie nieruchomości przez lat trzydzieści.

            W przypadku zasiedzenia nieruchomości konieczne jest spełnienie trzech przesłanek:

1.         posiadanie samoistne

2.         ciągłość posiadania

3.         upływ wymaganego okresu

Tym samym wyłaniają się nam trzy pytania:

Kim jest posiadacz samoistny? Odpowiedź na to pytanie również wskazuje nam Kodeks Cywilny, a dokładniej art. 336, albowiem jest to osoba, która faktycznie włada rzeczą jak właściciel. A zatem nie będzie to osoba, która jest najemcą czy też dzierżawcą, ale to właśnie posiadacz samoistny może oddać nieruchomość w najem, dbać o nią jak właściciel, opłacać podatki, czynić remonty i naprawy związane z utrzymaniem nieruchomości, itp.

Czym jest ciągłość posiadania? Z ciągłością posiadania mamy do czynienia w przypadku, gdy posiadamy daną rzecz nieprzerwanie przez określony czas. Oczywiście wspomnieć należy też o przeszkodach przemijających, które nie powodują powstania przerwy w posiadaniu, jako przykład możemy wskazać oddanie nieruchomości w najem lub dzierżawę osobie trzeciej, albowiem zachowujemy się w danym przypadku jak właściciel i władamy nieruchomością jak on sam.

Jaki musi być upływ czasu? W tym przypadku musimy rozgraniczyć dwie kwestie, albowiem dla posiadacza samoistnego w dobrej wierze koniczne jest nieprzerwane posiadanie nieruchomości przez lat 20. Natomiast w przypadku posiadacza samoistnego w złej wierze, konieczne jest posiadanie nieruchomości przez lat 30.

            Jeżeli zmagasz się z problemem zasiedzenia, chciałbyś nabyć nieruchomość w ten sposób, to zapraszam do skontaktowania się z Kancelarią. Pomożemy w przeprowadzeniu procedury sądowej zasiedzenia nieruchomości.

Łukasz Pasieka
05-04-2024
0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *