Wynagrodzenie radcy prawnego

Wynagrodzenie radcy prawnego ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem. Jego wysokość jest dostosowana do potrzeb i możliwości Klienta, a także uzależniona jest od nakładu pracy i rodzaju zlecenia. Proponujemy następujące systemy rozliczeń:

  • Wynagrodzenia jednostkowe za prowadzenie sprawy (ustalane każdorazowo dla całego zlecenia);
  • Wynagrodzenie godzinowe (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od czasu poświęconego na pracę nad zleceniem)
  • Wynagrodzenia ryczałtowe (stała, miesięczna stawka przy obsłudze prawnej)
  • Wynagrodzenie z premią za sukces (dotyczy tylko poszczególnych typów spraw, w których jeden z elementów wynagrodzenia może być uzależniony od wyniku sprawy)
  • Abonament (roczny) – usługa płatna jednorazowo za cały rok z góry (w ramach usługi zapewniamy pomoc radcy prawnego przez cały rok. Cena ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od oczekiwanego zakresu usług).

Członkom rodziny wielodzietnej posiadającym Kartę Dużej Rodziny przysługuje zniżka w wysokości 20% na wszystkie usługi prawne dotyczące spraw z zakresu prawa rodzinnego oraz 10% na wszystkie inne usługi prawne (zgodnie z umową zawartą ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus” w Warszawie).