Dział spadku

Kategoria: Prawo spadkowe

            Dział spadku to kolejny krok w stronę załatwienia wszystkich formalności związanych z nabyciem spadku, o czym wspominałem już we wpisie dotyczącym nabycia spadku. Dział spadku polega na faktycznym podziale składników masy spadkowej pomiędzy spadkobiercami lub spieniężenie poszczególnych rzeczy i podział uzyskanych pieniędzy.

            Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (ewentualnie akt poświadczenia dziedziczenia) wskazuje kto jest spadkobiercą, oraz jaki udział w majątku spadkowym przypada na rzecz konkretnych spadkobierców w całym majątku spadkowym. Na tym etapie sprawy, nie jest rozstrzygane, które konkretnie składniki majątku spadkowego, któremu ze spadkobierców przypadają, a któremu należy się spłata. Dopiero postępowania o dział spadku dzieli (rozlicza) między spadkobierców konkretne składniki majątku spadkowego.

Czy dział spadku jest obowiązkowy?

            Dział spadku nie jest obowiązkowy, jednak może okazać się konieczny, zwłaszcza kiedy nie wszyscy spadkobiercy współpracują przy zarządzie majątkiem spadkowym. Problemy pojawiają się zwykle, kiedy odziedziczona została nieruchomość lub inna rzecz, która wymaga na bieżąco nakładów i wydatków (np.: czynsze, opłaty, podatki, remonty), a nie wszyscy spadkobiercy chcą partycypować w kosztach utrzymanie tej rzeczy, czy też nie wszyscy spadkobiercy chcą korzystać z odziedziczonej rzeczy.

            Wyjściem z takiej sytuacji jest właśnie przeprowadzenie działu spadku, dzięki czemu osoby zainteresowane składnikami majątku spadkowego będą mogły je mieć na wyłączność, a osoby, którym nie zależy na poszczególnych rzeczach, będą mogły uzyskać odpowiednią spłatę pieniężną.  

Jak dokonać działu spadku?

            Działu spadku, zgodnie z wyborem spadkobierców, można dokonać w dwojaki sposób, bądź poprzez umowę między wszystkimi spadkobiercami lub poprzez orzeczenie sądu. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umową o dział spadku musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Działu spadku można w zasadzie przeprowadzić w każdym czasie.

Czy dział spadku należy do spraw łatwych?

            Dział spadku nie należy do spaw łatwych. Często się zdarza, że interesy poszczególnych spadkobierców są sprzeczna, występują odmienne zdania spadkobierców, co do wartości składników majątku spadkowego. Ponadto, przy dziale spadku można dokonać stosownych rozliczeń pomiędzy spadkobiercami, między innymi z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów, spłaconych długów spadkowych, można również żądać zaliczenia darowizn oraz zapisów windykacyjnych na schedę spadkową.

            Powyższe kwestie wymagają odpowiedniej reakcji w postępowaniu sądowym czy złożenia stosownych wniosków oraz udowodnienia swoich roszczeń. Nieumiejętne prowadzenie takiej sprawy może doprowadzić do dużych strat finansowych.

           

Aby uzyskać pomoc w sprawie o dział spadku zapraszam do kontaktu.

Łukasz Pasieka
27-06-2020
0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *