Przeliczenie emerytur dla rocznika 1953 (nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1222) wprowadza nowe rozwiązanie dotyczące ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób z rocznika 1953. Od 1 stycznia 2013 r. podstawa obliczenia emerytury powszechnej jest pomniejszana o wypłacone tzw. emerytury wcześniejsze. Zapis ten […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 23-08-2020
0 komentarze