Zadośćuczynienie za krzywdę

Zadośćuczynienie za krzywdę Zadośćuczynienia pieniężne za krzywdę przysługuje w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, pozbawienia wolności lub skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu. Naprawienie szkody w tych przypadkach obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 26-11-2015
0 komentarze

Europejski Dzień Prawnika 2015: Wolność Słowa

Europejski Dzień Prawnika 2015: Wolność Słowa 10 grudnia 2015 r. w całej Europie odbędzie się Europejski Dzień Prawnika poświęcony tematyce wolności słowa. Tego samego dnia obchodzony będzie także Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Zapraszam do odwiedzenia strony poświęconej obchodom Europejskiego Dnia Prawnika 2015: http://kirp.pl/europejski-dzien-prawnika-2015-wolnosc-slowa/

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 26-11-2015
0 komentarze

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.748 z póź. zm.) zwana dalej ustawą, renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące przesłanki: – jest niezdolny do pracy, – ma wymagany […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 01-11-2015
0 komentarze