Zachowek

Czym jest zachowek? Zachowek jest formą zabezpieczenia interesów osób najbliższych spadkodawcy przed skutkami dokonanych przez niego rozporządzeń majątkowych czy to w formie testamentu czy wcześniejszych darowizn. Jeżeli spadkobiercy nie otrzymali od spadkodawcy za jego życia darowizn, które w całości pokryłyby zachowek, jak również zostali pominięci w testamencie, wówczas przysługuje im roszczenie o zachowek lub jego […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 06-02-2022
0 komentarze