Blog Prawnika

Mediacje

Mediacja jest jednym ze sposobów polubownego rozwiązywania sporów. Polega na rozmowie stron w obecności osoby neutralnej i bezstronnej, czyli mediatora, który prowadzi postępowanie mediacyjne. Mediacje skracają czas rozwiązania sporu do niezbędnego minimum. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 13-03-2021
0 komentarze

Rękojmia

Rękojmia jest to odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne sprzedanej rzeczy. Jest to obok gwarancji jedna z dwóch możliwości reklamowania niezgodnej z umową rzeczy. Wada fizyczna Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową: jeżeli nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 05-02-2021
0 komentarze

Przeliczenie emerytur dla rocznika 1953 (nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1222) wprowadza nowe rozwiązanie dotyczące ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób z rocznika 1953. Od 1 stycznia 2013 r. podstawa obliczenia emerytury powszechnej jest pomniejszana o wypłacone tzw. emerytury wcześniejsze. Zapis ten […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 23-08-2020
0 komentarze

Dział spadku

            Dział spadku to kolejny krok w stronę załatwienia wszystkich formalności związanych z nabyciem spadku, o czym wspominałem już we wpisie dotyczącym nabycia spadku. Dział spadku polega na faktycznym podziale składników masy spadkowej pomiędzy spadkobiercami lub spieniężenie poszczególnych rzeczy i podział uzyskanych pieniędzy.             Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (ewentualnie akt poświadczenia dziedziczenia) [...]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 27-06-2020
0 komentarze

Czy w czasie epidemii można rekreacyjnie biegać i jeździć na rowerze?

            To pytanie, które zadaje sobie wiele osób po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.             Przede wszystkim należy wskazać, że Rada Ministrów nie mogła swym rozporządzeniem z dnia 31 marca generalnie zakazać przemieszczania się […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 05-04-2020
0 komentarze

Polisolokaty – odzyskanie zatrzymanego kapitału

Popularnym sposobem lokowania oszczędności były tzw. polisolokaty. Instrumenty te, oprócz ubezpieczenia, na ogół obiecywały też, wyższe niż lokaty bankowe, zyski. Umowy były zawierana na kilkanaście, lub nawet kilkadziesiąt lat. Niestety lokowane pieniądze często nie przynosiły oczekiwanego zysku, a czasami przynosiły straty, co skłaniało posiadacza takiego instrumentu do rozwiązania umowy, czyli do wycofania swoich pieniędzy. Takie […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 22-11-2019
0 komentarze

Najem okazjonalny – na czym polega, czy jest opłacalny?

Najem okazjonalny jest rodzajem najmu lokalu mieszkalnego, który gwarantuje szczególne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości, a w szczególności skuteczniejszą ochronę ich własności. Skorzystać z tej formy najmu mogą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. W celu skutecznego zawarcia umowy najmu okazjonalnego, umowa właściciela z najemcą, oprócz standardowych zapisów, musi zawierać: oświadczenie najemcy w […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 18-10-2019
0 komentarze

RODO – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – WDROŻENIE

RODO a ochrona danych osobowych Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 30-05-2018
0 komentarze

Nabycie spadku (stwierdzenie nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)

Nabycie spadku przez spadkobierców następuje z mocy prawa z chwilą śmierci spadkodawcy. Stwierdzenie nabycia spadku to instytucja, która pozwala spadkobiercy na wykazanie się swoim prawem do spadku po konkretnej osobie. Aby udokumentować nabycie spadku wobec osób trzecich musimy legitymować się dokumentem w postaci: sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. Akta […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 28-01-2018
0 komentarze

Spółka jawna – zakładanie (umowa spółki) i rejestracja

Spółka jawna jest podstawowym typem spółki osobowej prawa handlowego, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Co istotne, każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.   Umowa spółki: Pierwszym krokiem do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej jest sporządzenie umowy spółki. Do zawarcia […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 27-10-2017
0 komentarze