Blog Prawnika

RODO – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – WDROŻENIE

RODO a ochrona danych osobowych Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 30-05-2018
0 komentarze

Nabycie spadku (stwierdzenie nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)

Nabycie spadku przez spadkobierców następuje z mocy prawa z chwilą śmierci spadkodawcy. Stwierdzenie nabycia spadku to instytucja, która pozwala spadkobiercy na wykazanie się swoim prawem do spadku po konkretnej osobie. Aby udokumentować nabycie spadku wobec osób trzecich musimy legitymować się dokumentem w postaci: sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. Akta […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 28-01-2018
0 komentarze

Spółka jawna – zakładanie (umowa spółki) i rejestracja

Spółka jawna jest podstawowym typem spółki osobowej prawa handlowego, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Co istotne, każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.   Umowa spółki: Pierwszym krokiem do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej jest sporządzenie umowy spółki. Do zawarcia […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 27-10-2017
0 komentarze

Testament

Testament: Terminem „testament” możemy określić zarówno dokument, w którym zawarte są rozrządzenia testatora (spadkodawcy), jak również jednostronna czynność prawna na wypadek śmierci. Testament jest jedyną czynnością prawną, którą można rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy, w związku z czym wykluczone są testamenty wspólne, które są bezwzględnie nieważne. Spadkodawca może […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 17-03-2017
0 komentarze

Zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny

Zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny: Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę spowodowaną wypadkiem komunikacyjnym, przysługuje w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Naprawienie szkody w tym przypadku obejmuje również wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, a w szczególności koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu, jak również […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 22-10-2016
2 komentarze

Umowa zawarta na odległość

Umowa zawarta na odległość (jak odzyskać pieniądze od nieuczciwego sprzedawcy): Najczęściej pojawiające się problemy przy zawieraniu umów na odległość (np. poprzez Allegro) to brak wysyłki zamówionego i opłaconego towaru, jak również wysyłka towaru niezgodnego z opisem. Pierwszym krokiem w odzyskaniu zapłaconych pieniędzy jest forma polubownego zakończenia sprawy i kontakt ze sprzedawcą. Jeżeli sprzedawca uznaje nasze […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 19-09-2016
0 komentarze

Uprawnienia Radcy Prawnego

            Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Tytuł zawodowy „radca prawny” podlega ochronie prawnej. Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki. Jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 11-08-2016
0 komentarze

Roszczenie windykacyjne (ochrona własności)

               Roszczenie windykacyjne służy ochronie własności w razie naruszenia prawa właściciela do władania daną rzeczą. Roszczenie windykacyjne określane jest też jako roszczenie „nieposiadającego właściciela” przeciwko „posiadającemu niewłaścicielowi”. Trzeba jednak zaznaczyć, że roszczenie to nie przysługuje właścicielowi, jeżeli osoba, która jego rzeczą faktycznie włada, ma uprawnienie do władania rzeczą. W takiej sytuacji znajduje się np. dzierżawca […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 09-08-2016
0 komentarze

Zasiedzenie (nieruchomości, ruchomości)

Zasiedzenie (nieruchomości, ruchomości) Posiadacz nieruchomości (budynkowej, gruntowej, lokalowej) niebędący jej właścicielem nabywa własność (zasiedzenie), jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze, wtedy nabywa własności po upływie trzydziestu lat. Z kolei posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 08-06-2016
0 komentarze

Spadek (dziedziczenie)

SPADEK (dziedziczenie) W prawie spadkowym osoba zmarła nazywana jest spadkodawcą, jej następcy prawni na wypadek śmierci to spadkobiercy, z kolei spadek to ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego. Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku i z tym momentem, z mocy prawa, nabywany jest spadek przez spadkobierców. Według stanu rzeczy istniejącego w tej chwili określa się […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 07-05-2016
0 komentarze