Blog Prawnika

Zasiedzenie nieruchomości – Czym jest zasiedzenie nieruchomości?

Nabycie nieruchomości, najczęściej kojarzy nam się z zakupem nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym, ale i również możemy nabyć nieruchomość w spadku po bliskiej nam osobie lub w darowiźnie. Jednakże, istnieje również możliwość nabycia nieruchomości poprzez jej zasiedzenie.             Zasiedzieć nieruchomość można, jeśli posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem, nabywa ją w dobrej wierze […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 05-04-2024
0 komentarze

Kredyty frankowe. Czy to właściwy moment na kierowanie sprawy na drogę sądową?

Kredyty frankowe (indeksowane i denominowane) były swojego czasu jednymi z najbardziej popularnych kredytów na polskim rynku finansowym. Wielu konsumentom oferowano ten produkt jako obarczony niskim ryzykiem finansowym, pod każdym względem stabilny i bezpieczny, a niektórym jako jedyną możliwość uzyskania w ogóle kredytu na cele mieszkaniowe. Przez długi okres, zapewnienie o stabilności i niskim ryzyku finansowym […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 23-11-2022
0 komentarze

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości polega na jej podziale, likwidując pomiędzy współwłaścicielami stosunki prawne wynikające ze współwłasności. W sytuacji gdy sprawa dotyczy nieruchomości, której nie daje się podzielić, wówczas może być ona przyznana jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. Współwłaściciele mogą dokonać zniesienia współwłasności w dwóch trybach: – umownym, wówczas konieczna jest pełna zgoda współwłaścicieli, co […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 11-08-2022
0 komentarze

Zachowek

Czym jest zachowek? Zachowek jest formą zabezpieczenia interesów osób najbliższych spadkodawcy przed skutkami dokonanych przez niego rozporządzeń majątkowych czy to w formie testamentu czy wcześniejszych darowizn. Jeżeli spadkobiercy nie otrzymali od spadkodawcy za jego życia darowizn, które w całości pokryłyby zachowek, jak również zostali pominięci w testamencie, wówczas przysługuje im roszczenie o zachowek lub jego […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 06-02-2022
0 komentarze

Mediacje

Mediacja jest jednym ze sposobów polubownego rozwiązywania sporów. Polega na rozmowie stron w obecności osoby neutralnej i bezstronnej, czyli mediatora, który prowadzi postępowanie mediacyjne. Mediacje skracają czas rozwiązania sporu do niezbędnego minimum. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 13-03-2021
0 komentarze

Rękojmia

Rękojmia jest to odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne sprzedanej rzeczy. Jest to obok gwarancji jedna z dwóch możliwości reklamowania niezgodnej z umową rzeczy. Wada fizyczna Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową: jeżeli nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 05-02-2021
0 komentarze

Przeliczenie emerytur dla rocznika 1953 (nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1222) wprowadza nowe rozwiązanie dotyczące ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób z rocznika 1953. Od 1 stycznia 2013 r. podstawa obliczenia emerytury powszechnej jest pomniejszana o wypłacone tzw. emerytury wcześniejsze. Zapis ten […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 23-08-2020
0 komentarze

Dział spadku

            Dział spadku to kolejny krok w stronę załatwienia wszystkich formalności związanych z nabyciem spadku, o czym wspominałem już we wpisie dotyczącym nabycia spadku. Dział spadku polega na faktycznym podziale składników masy spadkowej pomiędzy spadkobiercami lub spieniężenie poszczególnych rzeczy i podział uzyskanych pieniędzy.             Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (ewentualnie akt poświadczenia dziedziczenia) [...]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 27-06-2020
0 komentarze

Czy w czasie epidemii można rekreacyjnie biegać i jeździć na rowerze?

            To pytanie, które zadaje sobie wiele osób po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.             Przede wszystkim należy wskazać, że Rada Ministrów nie mogła swym rozporządzeniem z dnia 31 marca generalnie zakazać przemieszczania się […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 05-04-2020
0 komentarze

Polisolokaty – odzyskanie zatrzymanego kapitału

Popularnym sposobem lokowania oszczędności były tzw. polisolokaty. Instrumenty te, oprócz ubezpieczenia, na ogół obiecywały też, wyższe niż lokaty bankowe, zyski. Umowy były zawierana na kilkanaście, lub nawet kilkadziesiąt lat. Niestety lokowane pieniądze często nie przynosiły oczekiwanego zysku, a czasami przynosiły straty, co skłaniało posiadacza takiego instrumentu do rozwiązania umowy, czyli do wycofania swoich pieniędzy. Takie […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 22-11-2019
0 komentarze