Zniesienie współwłasności nieruchomości

Kategoria: Prawo rzeczowe

Zniesienie współwłasności nieruchomości polega na jej podziale, likwidując pomiędzy współwłaścicielami stosunki prawne wynikające ze współwłasności. W sytuacji gdy sprawa dotyczy nieruchomości, której nie daje się podzielić, wówczas może być ona przyznana jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych.

Współwłaściciele mogą dokonać zniesienia współwłasności w dwóch trybach:

– umownym, wówczas konieczna jest pełna zgoda współwłaścicieli, co do sposobu zniesienia współwłasności nieruchomości, ewentualnych rozliczeń i wszystkich warunków umowy, którą sporządza się u notariusza,

– sądowym, kiedy współwłaściciele z jakichkolwiek powodów nie mogą dokonać zniesienia współwłasności na drodze umownej, wówczas sprawę należy skierować na drogę postępowania sądowego.

Istnieją trzy sposoby zniesienia współwłasności:

– podział fizyczny rzeczy wspólnej (o ile oczywiście dana nieruchomość nadaje się do jej fizycznego podziału, z reguły jest to trudny sposób zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej);

– przyznanie jej jednemu ze współwłaścicieli (ze spłatą innych współwłaścicieli, stosowną do ich udziałów lub bez takiej spłaty);.

– sprzedaż nieruchomości i podział pieniędzy stosownie do posiadanych udziałów.

Sądowe postępowanie o zniesienie współwłasności

Aby dokonać sądowego zniesienia współwłasności należy do sądu skierować odpowiedni wniosek. We wniosku o zniesienie współwłasności, oprócz standardowych wymogów formalnych pierwszego pisma w sprawie (w tym wskazanie uczestników postępowania, żądania, uzasadnienia itd.), należy dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności.

W postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzyga także wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy (m.in. rozliczenie przychodów z nieruchomości, np. rozliczenie pobieranego czynszu lub rozliczenie ciężarów, np. zapłaconego podatku, nakładów na nieruchomość w postaci remontów itp.). Z reguły jest to najbardziej konfliktowa część sprawy o podział nieruchomości.

Jeżeli uczestnicy postępowania nie są zgodni, co do sposobu podziału nieruchomości, jej wartości lub rozliczenia nakładów, wydatków i pożytków z nieruchomości, wówczas sprawa o zniesienie współwłasności jest bardzo trudna, dlatego zachęcamy do kontaktu i skorzystania z pomocy Kancelarii Radcy Prawnego Łukasza Pasieki specjalizującej się w tego typu sprawach, co pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu, błędnych decyzji oraz niewłaściwego prowadzenia sprawy przed sądem, które mogą okazać się bardzo kosztowne.

Łukasz Pasieka
11-08-2022
0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *