Przeliczenie emerytur dla rocznika 1953 (nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1222) wprowadza nowe rozwiązanie dotyczące ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób z rocznika 1953. Od 1 stycznia 2013 r. podstawa obliczenia emerytury powszechnej jest pomniejszana o wypłacone tzw. emerytury wcześniejsze. Zapis ten […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 23-08-2020
0 komentarze

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.748 z póź. zm.) zwana dalej ustawą, renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące przesłanki: – jest niezdolny do pracy, – ma wymagany […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 01-11-2015
0 komentarze