Najem okazjonalny – na czym polega, czy jest opłacalny?

Najem okazjonalny jest rodzajem najmu lokalu mieszkalnego, który gwarantuje szczególne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości, a w szczególności skuteczniejszą ochronę ich własności. Skorzystać z tej formy najmu mogą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. W celu skutecznego zawarcia umowy najmu okazjonalnego, umowa właściciela z najemcą, oprócz standardowych zapisów, musi zawierać: oświadczenie najemcy w […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 18-10-2019
0 komentarze