Porady prawne on-line

Mając na uwadze różnorodność form kontaktu i świadczenia usług, dajemy możliwość skorzystania z porad prawnych online. W celu uzyskania porady on-line należy przy pomocy Formularza precyzyjnie sformułować pytanie  oraz opisać stan faktyczny. Zadanie pytania jest bezpłatne.

Korzystanie z tej formy współpracy znacznie przyśpiesza zlecenie i wykonanie usługi, bez konieczność wizyty w siedzibie Kancelarii. W odpowiedzi, w czasie maksymalnie 12 h, zostanie przesłana do Państwa wiadomość e-mail określająca wycenę oraz czas wykonania usługi wraz z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty wynagrodzenia. Cena porady on-line zależy od specyfiki danej sprawy, przede wszystkim jej złożoności i koniecznego nakładu pracy na jej wykonanie. Po akceptacji przedstawionych warunków Kancelaria przystąpi do wykonania usługi. Następnie po zaksięgowaniu wpłaty niezwłocznie zostanie przesłany wynik pracy.

Kancelaria oferuje również usługę stałego doradztwa prawnego online lub telefonicznie z miesięcznym okresem rozliczeniowym.


Kontakt z prawnikiem