Przeliczenie emerytur dla rocznika 1953 (nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)

Kategoria: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1222) wprowadza nowe rozwiązanie dotyczące ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób z rocznika 1953.

Od 1 stycznia 2013 r. podstawa obliczenia emerytury powszechnej jest pomniejszana o wypłacone tzw. emerytury wcześniejsze. Zapis ten w odniesieniu do niektórych kobiet z rocznika 1953 zakwestionował w marcu 2019 roku Trybunał Konstytucyjny.

W odpowiedzi na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wprowadzono zmiany umożliwiające przeliczenie emerytur bez pomniejszania o wcześniej wypłacone tzw. emerytury wcześniejsze.

Kto skorzysta na tej zmianie?

Osoby urodzone w 1953 roku, które prawo do emerytury wcześniejszej mają ustalone na podstawie wniosku złożonego przed 1 stycznia 2013 r. oraz:

  • wystąpią po raz pierwszy z wnioskiem o emeryturę powszechną w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji ustawy, albo
  • mają ustalone prawo do emerytury powszechnej w wysokości pomniejszonej o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych lub mają ustalone prawo do renty rodzinnej po tych osobach (w tym przypadku ponowne ustalenie emerytury lub renty rodzinnej nastąpi z urzędu, po upływie 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji ustawy).

            Z dniem wejścia w życie nowelizacji postępowanie w sprawie ponownego ustalenia wysokości emerytury ubezpieczonych, wszczęte przez organ rentowy lub sąd w wyniku skargi o wznowienie postępowania, ulega zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania przez organ rentowy decyzji o ponownym przeliczeniu emerytury.

Łukasz Pasieka
23-08-2020
0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *