Umowa zawarta na odległość

Kategoria: Prawo rzeczowe

Umowa zawarta na odległość (jak odzyskać pieniądze od nieuczciwego sprzedawcy):

Najczęściej pojawiające się problemy przy zawieraniu umów na odległość (np. poprzez Allegro) to brak wysyłki zamówionego i opłaconego towaru, jak również wysyłka towaru niezgodnego z opisem. Pierwszym krokiem w odzyskaniu zapłaconych pieniędzy jest forma polubownego zakończenia sprawy i kontakt ze sprzedawcą. Jeżeli sprzedawca uznaje nasze roszczenia wówczas nie ma problemu i pozostaje czekać na zwrot naszych pieniędzy. Problem pojawia się, jeżeli sprzedawca nie uznaje naszych roszczeń lub brak jest jakiegokolwiek z nim kontaktu. Jak odzyskać pieniądze od nieuczciwego sprzedawcy? Wówczas, pierwszym krokiem powinno być odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Należy wskazać, że uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość są niezależne od uprawnień konsumenckich do reklamowania towaru, w przypadku gdy jest on niezgodny z umową.

Kupując towar na odległość, np. poprzez serwis Allegro, jako konsumentom przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i co do zasady bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Droga do odzyskania pieniędzy:

Czyli najprostszą drogą, jeśli chodzi o umowy zawarte na odległość, odzyskania naszych pieniędzy w przypadku braku wysyłki zamówionego towaru, czy też wysyłki towaru niezgodnego z opisem będzie wystosowanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W przypadku kiedy przedsiębiorca dobrowolnie nie zwraca naszych pieniędzy kolejnym krokiem powinno być skierowanie pozwu do Sądu, a następnie skierowanie sprawy do komornika.

Łukasz Pasieka
19-09-2016
2 komentarze

Komentarze

Pawel pisze:

Pomocny artykuł. Ja jestem z Krakowa a sklep/przedsiębiorca z Warszawy. Do jakiego sądu powinienem wysłać pozew oraz czy może to być pozew postępowania uproszczonego?

Łukasz Pasieka pisze:

W takiej sytuacji, właściwy miejscowo będzie sąd miejsca, do którego rzeczy ruchoma miała zostać dostarczona. Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, to sprawa może być rozpoznana w postępowaniu uproszczonym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *