RODO – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – WDROŻENIE

Kategoria: Informacje ogólne

RODO a ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.), zwane jako „RODO”. Jest to akt prawny, który wprowadza jednolite przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej i wprowadza rewolucyjne zmiany w tym zakresie. Zmiany obejmują zarówno sferę ochrony danych osobowych jak i odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Czy Twoja firma prawidłowo chroni dane osobowe – zgodnie z RODO?

Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrożenia unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

Oferujemy:

–  audyty bezpieczeństwa

– przygotowanie niezbędnej dokumentacji prawnej w celu wdrożenia nowych wymagań ochrony danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, regulamin ochrony danych osobowych itp.)

– przygotowanie wytycznych w zakresie określenia i stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu prawidłowej ochrony danych osobowych.

Łukasz Pasieka
30-05-2018
0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *