Działalność Kancelarii

Wynagrodzenie Radcy Prawnego

Wynagrodzenie radcy prawnego uzależnione jest od koniecznego nakładu pracy. Wynagrodzenie lub warunki jego naliczania ustalane są zawsze podczas pierwszego spotkania i nie ulegają zmianie w trakcie trwania umowy. Sposoby ustalania wynagrodzenie radcy prawnego można zobaczyć w zakładce  Wynagrodzenie.

Jak przygotować się do spotkania z prawnikiem?

Na umówione spotkanie z prawnikiem należy przygotować wszelką posiadaną dokumentację, która jest związana ze sprawą, w szczególności pisma sądowe i urzędowe oraz dokumenty geodezyjne, odpisy z ksiąg wieczystych, akty stanu cywilnego, umowy, itp.

W jakich godzinach można spotkać się z prawnikiem w Kancelarii?

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Pasieki świadczy usługi w godzinach określonych w zakładce Kontakt, jednakże prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie z prawnikiem. Istnieje możliwość umówienia się w innych godzinach po uprzednim kontakcie telefonicznym.