FAQ

Jak przygotować się do spotkania z prawnikiem?

Na umówione spotkanie z prawnikiem należy przygotować wszelką posiadaną dokumentację, która jest związana ze sprawą, w szczególności pisma sądowe i urzędowe oraz dokumenty geodezyjne, odpisy z ksiąg wieczystych, akty stanu cywilnego, umowy, itp.