Funkcje naszej strony internetowej

Czy poprzez stronę internetową uzyskam poradę prawną online?

Na stronie internetowej Kancelarii Radcy Prawnego Łukasza Pasieki można uzyskać poradę prawną online poprzez Formularz kontaktowy, znajdujący się na podstronie Kontakt.

W celu uzyskania porady prawnej online należy przy pomocy Formularza precyzyjnie sformułować pytanie prawne oraz opisać stan faktyczny. Zadanie pytania jest bezpłatne. W odpowiedzi, w czasie maksymalnie 12 h, zostanie przesłana do Państwa wiadomość e-mail określająca wycenę oraz czas wykonania usługi wraz z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty wynagrodzenia. Cena za uzyskaną poradę prawną online online zależy od specyfiki danej sprawy, przede wszystkim jej złożoności i koniecznego nakładu pracy na jej wykonanie.