FAQ

Wynagrodzenie Radcy Prawnego

Wynagrodzenie radcy prawnego uzależnione jest od koniecznego nakładu pracy. Wynagrodzenie lub warunki jego naliczania ustalane są zawsze podczas pierwszego spotkania i nie ulegają zmianie w trakcie trwania umowy. Sposoby ustalania wynagrodzenie radcy prawnego można zobaczyć w zakładce  Wynagrodzenie.