FAQ

Czy poprzez stronę internetową uzyskam poradę prawną online?

Na stronie internetowej Kancelarii Radcy Prawnego Łukasza Pasieki można uzyskać poradę prawną online poprzez Formularz kontaktowy, znajdujący się na podstronie Kontakt.

W celu uzyskania porady prawnej online należy przy pomocy Formularza precyzyjnie sformułować pytanie prawne oraz opisać stan faktyczny. Zadanie pytania jest bezpłatne. W odpowiedzi, w czasie maksymalnie 12 h, zostanie przesłana do Państwa wiadomość e-mail określająca wycenę oraz czas wykonania usługi wraz z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty wynagrodzenia. Cena za uzyskaną poradę prawną online online zależy od specyfiki danej sprawy, przede wszystkim jej złożoności i koniecznego nakładu pracy na jej wykonanie.