Zespół Kancelarii Prawnej

Łukasz Pasieka Radca Prawny

Łukasz Pasieka

Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu od 2012 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego.

Założyciel i właściciel Kancelarii. Bogate i wszechstronne doświadczenie zawodowe głównie z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy, oraz gospodarczego zdobywał udzielając pomocy prawnej podmiotom gospodarczym oraz klientom indywidualnym w kancelariach we Wrocławiu i Opolu. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestniczy w licznych szkoleniach obejmujących szerokie spektrum tematyczne.

Od grudnia 2019 r. doradca obywatelski. Od lipca 2020 r. mediator wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu.

Magdalena Wąchała

(Współpraca w zakresie spraw karnych i wykroczeniowych)

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Opolu od 2012 r., mediator wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W roku 2011 ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego i gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz studia podyplomowe z zakresu prawa bankowego, organizowane przez Narodowy Bank Polski na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z wiodących kancelarii w Opolu. Specjalizuje się w sprawach karnych i wykroczeniowych.

Katarzyna Kłek

(Współpraca na terenie Kędzierzyna-Koźla, woj. opolskie)

Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu od 2012 r., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów pracowała w Stowarzyszeniu Biuro Porad Obywatelskich we Wrocławiu udzielając porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, pracy, rodzinnego, karnego i administracyjnego. Podczas aplikacji pracowała w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu, jako asystent sędziego oraz w Urzędzie Miasta. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w kancelarii radców prawnych w Opolu, przygotowując projekty umów, pisma procesowe i opinie prawne oraz reprezentując klientów przed organami wymiaru sprawiedliwości. Prowadzi obsługę zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Dzięki zdobytemu doświadczeniu specjalizuje się w sprawach zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, pracy oraz administracyjnego.

Kamil Loose

Aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Od stycznia 2020 doradca obywatelski.

Zainteresowania łączą się z szeroko pojętym prawem cywilnym, prawem własności intelektualnej oraz problemów prawnych z zakresu mediów elektronicznych i nowych technologii. Doświadczenie zawodowe zdobywał praktykując i pracując w Opolskich kancelariach radcowskich i adwokackich zajmujących się prawem cywilnym, prawem administracyjnym oraz prawem karnym. W latach 2017 – 2019 Prezes Naukowego Koła Prawa Internetu i Nowych Technologii „IusNet”. Organizator wielu konferencji oraz warsztatów na Uniwersytecie Opolskim.