§ Prawo Cywilne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności do zakresu działań Kancelarii należy:

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, podczas negocjacji oraz przed urzędami;
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego dotyczących m.in.: prawa własności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, podziału majątku, naruszenia posiadania, ustanowienia drogi koniecznej, służebności przesyłu, postępowań wieczystoksięgowych;
  • sporządzanie ekspertyz, opinii prawnych z zakresu wszystkich działów prawa cywilnego;
  • sporządzanie pism procesowych;
  • dochodzenie roszczeń w trybie ugodowym oraz sądowym ;
  • prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych;
  • prowadzenie spraw dotyczących odszkodowania, zadośćuczynienia;
  • dochodzenie roszczeń wynikających z umów, w tym z umów tzw. kredytu frankowego;
  • przygotowywanie projektów umów i opiniowanie umów.