§ Windykacja

W ramach usługi „skuteczna windykacja” zajmujemy się:

  • poszukiwaniem danych adresowych dłużników;
  • prowadzeniem postępowań windykacyjnych;
  • sporządzaniem wniosków o wyjawienie majątku;
  • prowadzeniem negocjacji z dłużnikami na etapie przesądowym;
  • sporządzaniem projektu ugody;
  • sporządzaniem wezwań do zapłaty;
  • sporządzaniem wniosków o wszczęcie egzekucji;
  • podejmowaniem wszelkich działań wspomagających i kontrolujących pracę organów egzekucyjnych;
  • rekomendacją co do dalszych kroków po zakończeniu czynności egzekucyjnych;
  • sporządzaniem skarg na czynności komornika.