§ Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej – w tym obszarze Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • sporządzania i opiniowania umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw autorskich;
  • dochodzenia roszczeń związanych z zagrożeniem lub naruszeniem praw własności intelektualnej