§ Spadek

Prawo spadkowe – w ramach prawa spadkowego Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Pasieki reprezentuje klienta przed Sądem i Urzędem Skarbowym, we wszystkich etapach postępowania, związanego z nabyciem spadku. Zakres usługi obejmuje w szczególności:

  • prowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku;
  • prowadzenie postępowania o dział spadku;
  • ujawnienie w księdze wieczystej zmian własnościowych związanych z przeprowadzonym postępowaniem spadkowym;
  • roszczenia o zachowek;
  • porady prawne w zakresie przyjęcie bądź odrzucenie spadku;
  • dochodzenie uznania spadkobierców za niegodnych dziedziczenia;