§ Prawo korporacyjne

W zakresie prawa korporacyjnego Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • bieżącej obsługi spółek prawa handlowego, jak również opracowywania projektów umów, statutów czy regulaminów;
  • doradztwa prawnego przy tworzeniu i likwidacji spółek;
  • przygotowywania wszelkiej dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • reprezentacji w ramach postępowań rejestrowych spółek.