§ Prawo karne i wykroczenia

W tym obszarze Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • sporządzania pism procesowych, a w szczególności: środków zaskarżenia, zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prywatnych aktów oskarżenia, wniosków o zmianę lub uchylenie środków zapobiegawczych;
  • obrony na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego, wykonawczego;
  • reprezentacji osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym