§ Prawo administracyjne

W ramach prawa administracyjnego reprezentujemy naszych Klientów przed urzędami, samorządowym kolegium odwoławczym, wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zajmujemy się również sporządzaniem pism, w szczególności odwołań, wniosków, zażaleń, skarg.