§ Odszkodowania i zadośćuczynienia

Odszkodowania i zadośćuczynienia – Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu tego typu spraw, w szczególności w dochodzeniu roszczeń z zakresu:

  • szkód na osobie (uszkodzenia ciała, wywołanie rozstroju zdrowia, cierpienia psychiczne, śmierć osoby bliskiej w wypadku, naruszenia wolności, swobody sumienia, wizerunek, nazwiska lub pseudonimu, tajemnicy korespondencji, nietykalności mieszkania);
  • szkód na mieniu;
  • wypadków przy pracy.