Prawo pracy i ubezpieczeń

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń. Do zakresu działań Kancelarii należy sporządzanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, opinii prawnych, pism procesowych oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach o:

  • ustalenie istnienia stosunku pracy;
  • sprostowanie świadectwa pracy;
  • mobbing;
  • zapłatę zaległego wynagrodzenia;
  • przywrócenie do pracy;
  • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
  • świadczenia z ubezpieczenia społecznego (renty, emerytury, zasiłki, itp.)